Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Systemy monitoringu środowiska
Learning outcome:
Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w trakcie prowadzenia pomiarów.
Connections with FLO:
  • IGR1A_K04
    Jest świadomy znaczenia przemysłu wydobywczego dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jest gotów do inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dba o tradycje i dorobek swojego zawodu.