Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy monitoringu środowiska
Learning outcome:
Student posiada wiedzę na temat rodzaju i zakresu badań monitoringowych prowadzonych w górnictwie.
Connections with FLO:
  • IGR1A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk podstawowych i stosowanych w stopniu niezbędnym do formułowania, analiz i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich dotyczących branży wydobywczej, przy ogólnym rozeznaniu działalności okołogórniczej.