Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systemy monitoringu środowiska
Learning outcome:
Zna podstawy prawne ochrony i monitoringu środowiska.
Connections with FLO:
  • IGR1A_W05
    Dysponuje wiedzą na temat stanu aktualnego oraz kierunków rozwoju w dziedzinie koncepcji, technik i technologii kompleksu elementów składowych cyklu produkcyjnego związanego z pozyskiwaniem surowców mineralnych, roli górnictwa w gospodarce i jego skutków w środowisku naturalnym.