Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Projektowanie inżynierskie
Learning outcome:
zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją rysunek techniczny maszynowy oraz tworzyć i czytać dokumentację techniczną i dokonywać analiz sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U07
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym