Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Control of discrete production processes
Learning outcome:
sformułować matematyczny i/lub symulacyjny model dla SPL, zapisać i rozwiązać go na komputerze, sformułować obserwacje i wyciągnąć wnioski na podstawie otrzymanych wyników.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych