Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Control of discrete production processes
Learning outcome:
wybrane rodzaje zadań decyzyjnych występujące w SPL oraz sposoby ich rozwiązywania
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego