Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sociology
Learning outcome:
mechanizmy kontroli społecznej w oparciu o wybrane teorie socjalizacji
Connections with FLO:
  • ZRZ1A_W08
    zna podstawowe zagadnienia dotyczące człowieka jako podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz rodzajów więzi społecznych i ich ewolucji w kontekście dylematów rozwoju współczesnej cywilizacji
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.