Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sociology
Learning outcome:
mechanizmy zróżnicowania społecznego oparciu o wybrane teorie
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.