Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Sociology
Learning outcome:
źródła zmian społecznych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.