Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Blank spots in Polish history. Disputes and controversies
Learning outcome:
Student potrafi ocenić złożość procesów i zjawisk historycznych
Connections with FLO:
  • GGO1A_K04
    (jest gotów do) wypełniania zobowiązań społecznych jako absolwent uczelni technicznej, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących osiągnięć z zakresu wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i eksploatacji otworowej złóż
  • ING1A_K02
    (jest gotów do) pełnienia ról zawodowych i zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera górnika