Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Organic chemistry and biochemistry
Learning outcome:
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod określania struktury cząsteczki organicznej, posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii.
Connections with FLO:
  • MNB1A_W06
    posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach nauk ścisłych i przyrodniczych w rozwoju bio-technologii
  • MNB1A_W11
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w specjalistycznych laboratoriach (fizycznych, biofizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz mikro-, nano- i bio-technologicznych)