Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Organic chemistry and biochemistry
Learning outcome:
Student potrafi stosować zasady nazewnictwa systematycznego podstawowych grup związków organicznych.Student zna i potrafi stosować podstawową terminologię typową dla zagadnień biochemicznych.
Connections with FLO:
  • MNB1A_U02
    posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz biofizyki i biochemii); potrafi przygotować i zaprezentować w wystąpieniu ustnym zdobytą wiedzę operując precyzyjnym językiem i stosując specjalistyczne nazewnictwo dla nauk ścisłych i przyrodniczych; potrafi prezentować wiedzę w języku polskim i angielskim;