Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Entreprenurship
Learning outcome:
Potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić istotę i uwarunkowania przedsiębiorczości.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej