Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Entreprenurship
Learning outcome:
Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących przedsiębiorczości.
Connections with FLO:
  • MBM2A_K04
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy