Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Entreprenurship
Learning outcome:
Rozumie i identyfikuje teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania małym przedsiębiorstwem technologicznym.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej