Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i komfortem budynków
Learning outcome:
Znajomość wpływu systemów zarządzania budynku na środowisko wewnętrzne oraz zewnętrzne z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kosztów eksploatacji budynku.
Connections with FLO:
  • IKS2A_K01
    Krytycznie podchodzi do swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ze świadomością konieczności ustawicznego kształcenia; jest gotów w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań inżynierskich oraz zasięgnięcia opinii ekspertów w kształtowaniu środowiska, przedstawiania ich w sposób powszechnie zrozumiały.
  • IKS2A_K02
    Przestrzega zasad etyki zawodowej, jest gotów do ich propagowania w otoczeniu branżowym i społecznym; podejmuje działania zawodowe w sposób przedsiębiorczy i kreatywny z uwzględnieniem interesu publicznego, uwarunkowań środowiskowych, społecznych i kulturowych, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • IKS2A_K03
    Jest świadomy znaczenia kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego w aspekcie zmieniających się potrzeb społecznych i rozwoju cywilizacyjnego. Dba o tradycje i etos zawodu.