Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Przemysłowe technologie materiałów kompozytowych
Learning outcome:
Umie przeprowadzić analizę danych literaturowych i praktycznych (patenty) i na tej podstawie wskazać dalsze kierunki rozwoju naturalnych materiałów kompozytowych
Connections with FLO:
  • IMT2A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • IMT2A_U05
    Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników