Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Podczas prezentacji i dyskusji student ugruntowuje i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
Connections with FLO:
  • MBM1A_W10
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych
  • MBM1A_W11
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych