Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Learning outcome:
Student pozyska wiedzę z zakresu wyceny opłacalności inwestycji w obszarze rewitalizacji
Connections with FLO:
  • RTZ1A_W05
    Ma podstawową wiedzę związaną z ekonomicznymi uwarunkowaniami działalności inżynierskiej oraz zasadami zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej; rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy.