Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Learning outcome:
Student będzie potrafił dokonać podstawowej prospekcji elementów sprawozdania finansowego
Connections with FLO:
  • RTZ1A_U03
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.