Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Combinatorial algorithms 1
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
Connections with FLO:
  • MAT1A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U03
    posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych