Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Combinatorial algorithms 1
Learning outcome:
Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_U21
    umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów