Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Combinatorial algorithms 2
Learning outcome:
Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów
Connections with FLO:
  • MAT2A_W02
    dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
  • MAT2A_W11
    zna matematyczne podstawy teorii informacji, teorii algorytmów i kryptografii oraz ich praktyczne zastosowania m.in. w programowaniu i szeroko rozumianej informatyce