Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Combinatorial algorithms 2
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy
Connections with FLO:
  • MAT2A_U01
    posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
  • MAT2A_U03
    posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych