Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Podstawy kaligrafii
Learning outcome:
Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U03
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
  • IMT1A_U04
    Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się