Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Diagnostyka i niezawodność
Learning outcome:
Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych