Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Diagnostyka i niezawodność
Learning outcome:
Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu