Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Production System Design and Modelling
Learning outcome:
rodzaje i klasyfikację systemów produkcyjnych, ich elementy i parametry oceny
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego