Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Production System Design and Modelling
Learning outcome:
podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu systemów produkcyjnych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich