Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Production System Design and Modelling
Learning outcome:
zbudować komputerowy model systemu produkcyjnego, przeprowadzać na nim eksperymenty,weryfikować otrzymane wyniki i dobierać najkorzystniejsze parametry
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne; dokonywać analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania