Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Data analysis and visualization for virtual reality
Learning outcome:
Potrafi opracować aplikację realizującą komunikację między hełmami rzeczywistości wirtualnej
Connections with FLO:
 • TEI2A_U03
  Potrafi pracować indywidualnie a także kierować zespołem projektowym lub badawczym i planować jego pracę, komunikując się przy użyciu technik właściwych dla branży IT.
 • TEI2A_U04
  Ma umiejętność samokształcenia się, potrafi planować swój dalszy rozwój zawodowy w branży IT, jak również wspomagać innym w tym zakresie.
 • TEI2A_U05
  Potrafi planować i prowadzić badania naukowe z dziedziny telekomunikacji i informatyki, potrafi też przeprowadzić krytyczną analizę danego rozwiązania teleinformatycznego.
 • TEI2A_U06
  Potrafi realizować i kierować realizacją projektów teleinformatycznych zawierających zadania programistyczne, sprzętowe i sieciowe, również uwzględniających aspekty systemowe i pozatechniczne, np. ekonomiczne czy prawne.