Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Data analysis and visualization for virtual reality
Learning outcome:
Potrafi przygotować prezentację projektu informatycznego realizowanego w dużej grupie.
Connections with FLO:
  • TEI2A_U01
    Potrafi definiować oraz realizować zadania teleinformatyczne, również takie wymagające podejścia innowacyjnego i badawczego, dobierając, krytycznie analizując i twórczo interpretując odpowiednie źródła informacji, a także wybierając, przystosowując i opracowując stosowne narzędzia programistyczne, sprzętowe i sieciowe.
  • TEI2A_U02
    Potrafi opracować dokumentację, przedstawić specjalistyczną prezentację i poprowadzić dyskusję na temat zadania, projektu czy zagadnienia teleinformatycznego, również w języku obcym.
  • TEI2A_U03
    Potrafi pracować indywidualnie a także kierować zespołem projektowym lub badawczym i planować jego pracę, komunikując się przy użyciu technik właściwych dla branży IT.