Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Miernictwo wibroakustyczne
Learning outcome:
jak dobrać metodę i wykonać pomiar czasu pogłosu w danych uwarunkowaniach lokalowych
Connections with FLO:
  • IAK1A_U17
    umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki