Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Mechanika 2
Learning outcome:
Student zna i rozumie pojęcia mocy , pracy, energii kinetycznej i potencjalnej oraz prawa zachowania w odniesieniu do tych wielkości.
Connections with FLO:
  • IMM1A_W08
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń