Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Mechanika 2
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania stanu wiedzy dla rozwiązywania zmieniających się zadań inżynierskich.
Connections with FLO:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych