Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Techniki informatyczne
Learning outcome:
Umie edytować, kompilować i przeprowadzić debugowanie programu w języku C.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.