Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Techniki informatyczne
Learning outcome:
Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery.
Connections with FLO:
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn