Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Techniki informatyczne
Learning outcome:
Zna składnię i semantykę języka ANSI C.
Connections with FLO:
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn