Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Informatyka
Learning outcome:
Umie zgłaszać i obsługiwać wyjątki. Potrafi posłużyć się bibliotekami standardowymi oraz firm trzecich, potrafi stworzyć własną bibliotekę.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.