Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Informatyka w mechatronice
Learning outcome:
potrafi zbudować program w języku Java z wykorzystaniem klas, obiektów, interfejsów, typów rodzajowych i wątków, potrafi zastosować wybrane elementy programowania funkcyjnego w języku Java
Connections with FLO:
  • IME2A_U09
    potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego urządzenia lub systemu mechatronicznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, korzystając m.in. z norm regulujących działanie urządzeń mechatronicznych
  • IME2A_U12
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych lub projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, elektrotechniki, informatyki, automatyki, robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)