Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Professional practice
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich.
Connections with FLO:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie