Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Professional practice
Learning outcome:
Potrafi pracować w zespole, pozyskiwać wiedzę od innych członków zespołu.
Connections with FLO:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych