Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego
Connections with FLO:
  • SOC1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • IFS1P_U01
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.
  • KLT1A_U07
    Posługuje się strategiami argumentacyjnymi podczas uczestnictwa w debacie.