Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Ma świadomość wykorzystywania czasu wolnego do celów samorealizacji
Connections with FLO:
 • KLT2A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • KLT1A_K09
  Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.
 • IFS1P_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z komunikacją człowiek-komputer
 • SOC1A_K06
  Zdaje sobie sprawę ze społecznych korzyści bycia aktywnym aktorem życia w skali lokalnej i globalnej, wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym oraz ekonomicznym wykazując się przedsiębiorczością .
 • SOC2A_K05
  Zdaje sobie sprawę z konieczności bycia aktywnym aktorem życia społecznego i angażuje się w lokalne i globalne działania społeczne oraz ma świadomość znaczenia myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.