Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Ma wiedzę o procesach i zjawiskach we współczesnym świecie określających czas wolny jednostek.
Connections with FLO:
 • SOC1A_W06
  Ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • SOC2A_W06
  Ma poszerzoną wiedzę o relacjach zachodzących między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami.
 • IFS1P_W08
  ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi i ich elementami w społeczeństwie zmieniającym się pod wpływem technologii.
 • IFS1P_W06
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań nowych technologii komunikacyjnych i komputerowych oraz zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
 • KLT1A_W14
  Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz świadomie i refleksyjnie podejmuje aktywność kulturalną.
 • KLT2A_W14
  Posiada poszerzoną wiedzę o typach więzi społecznych, ich genezie, zmienności, zróżnicowanych funkcjach oraz kulturowych odniesieniach.