Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia związane z socjologiczną analizą czasu i socjologią czasu wolnego.
Connections with FLO:
 • SOC1A_W01
  Zna podstawową terminologię socjologiczną.
 • SOC2A_W01
  Zna specjalistyczną terminologię socjologiczną.
 • IFS1P_W04
  zna podstawowe pojęcia z zakresu nauk społecznych i technicznych pozwalające na interpretację współczesnych społeczeństw i zachodzących w nich procesów, jak również zna kryteria wyboru metod analizy obserwowanego zjawiska.
 • KLT1A_W03
  Zna terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
 • KLT2A_W03
  Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.