Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Sociology of leisure
Learning outcome:
Potrafi określić znaczenie różnych form czasu wolnego dla zmian indywidualnych i zbiorowych.
Connections with FLO:
 • KLT2A_U20
  Rozumie w pełni odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • IFS1P_U01
  potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.
 • KLT1A_U21
  Interpretuje zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.
 • KLT2A_U07
  Posługuje się złożonymi strategiami argumentacyjnymi i potrafi prowadzić debatę.
 • SOC2A_U02
  Potrafi analizować i rozumie złożone zjawiska społeczne z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.