Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Gamification in culture
Learning outcome:
Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu.
Connections with FLO:
  • KLT1A_U23
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.