Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Studies on perception
Learning outcome:
Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Connections with FLO:
  • KLT2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.