Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Studies on perception
Learning outcome:
Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi.
Connections with FLO:
  • KLT2A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.